top of page

Wanda als extern Vertrouwenspersoon

Wanda als extern Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie een medewerker, uit elke laag van de organisatie, zijn of haar verhaal kwijt kan over bijvoorbeeld vervelende ervaringen in de omgang met een ander. Soms is er iets specifieks voorgevallen, de andere keer gaat het om een structureel ongezonde dynamiek tussen collega’s of leidinggevenden. Voor veel mensen is het belangrijk voor de goede verwerking om daarover te kunnen praten. Maar de vraag is: wie luistert zonder te oordelen? Wie heeft ruimte voor het verhaal én snapt welke ondersteuning er nodig is?

wan zwart heel .jpg

Een veilige, neutrale haven

Als extern vertrouwenspersoon bied ik een veilige plek waar iemands verhaal vertrouwelijk wordt ontvangen. Een plek waar je serieus wordt genomen. Na een vervelende ervaring hebben mensen soms het gevoel dat ze hun verhaal niet kunnen delen met de directe omgeving, of merken ze dat deze omgeving niet weet hoe ze de juiste steun kunnen bieden. In dat geval fungeer ik als vertrouwenspersoon en als een anker in een veilige haven. Mijn rol is om iedereen die bij mij komt, vanuit een neutraal perspectief te begeleiden, te supporten, voor te lichten, te inspireren en te adviseren. De eigen regie en verantwoordelijkheid blijft altijd bij degene die ik ondersteun; zodat je begeleid wordt om in je eigen kracht te blijven of daar weer te komen.

Een mix van kwaliteiten: dit is mijn kracht

Ik werk in mijn verschillende rollen als extern bedrijfsjurist, Functionaris voor gegevensbescherming en Yoga & Meditatieleraar al jaren met mensen die zich op dat moment, op hun eigen manier, openstellen voor support. De ene keer juridisch, zakelijk en de andere keer persoonlijk. In al die rollen staat de mens centraal. Het persoonlijke verhaal en de emoties die daar vaak bij horen; daar is bij mij alle ruimte voor. Het zijn verschillende rollen die ik dagelijks vervul en die mij een unieke blend aan vaardigheden geven: ik kan me volledig in de zakelijke kant én het menselijke aspect inleven.

Mijn kracht ligt in het bieden van advies – op persoonlijk én bedrijfsniveau. Zo kan ik individuen persoonlijk adviseren welke stappen gezet kunnen worden als hun integriteit in het geding komt. Het management kan ik proactief adviseren over alles wat geregeld moet worden op dit gebied en wat er beter kan in de organisatie. Samen kunnen we dan bekijken hoe issues kunnen worden opgelost en voorkomen.

In welke gevallen kan ik als

vertrouwenspersoon helpen?

Ik ben er voor iedereen in de organisatie die zich om wat voor reden dan ook onprettig of onveilig voelt in de werkomgeving. Dat kan het gevolg zijn van een incident of structureel probleem. Misschien is er sprake van seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, of is de persoon getuige of slachtoffer van fraude, omkoperij, machtsmisbruik of andere misstanden. Of een leidinggevende wordt met bepaald gedrag geconfronteerd en wil hierover in vertrouwen spreken en sparren.

In ieder geval is mijn ondersteuning beschikbaar als er op enig vlak sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Ik ben er dan voor de persoon en diens verhaal. Als vertrouwenspersoon hecht ik er grote waarde aan om altijd zuiver en ethisch te werk te gaan. Dit is voor mij een must om personen en organisaties in deze situaties te kunnen helpen.

Proactief en preventief

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van de wettelijke verplichting die een organisatie heeft om Psycho Sociale Arbeidsbelasting van medewerkers te voorkomen, te beperken en aan te pakken.
Als vertrouwenspersoon kan ik het management hierin ondersteunen en proactief adviseren, ook met mijn jaarlijkse, geanonimiseerde rapportage. Het doel is onder meer om samen structurele aanpassingen te maken en daarmee het aantal incidenten te verlagen. Dit zorgt voor een cultuur waarin gezondheid, balans en veiligheid voor iedereen voorop staat.

Mijn intentie als Vertrouwenspersoon

Mijn intentie in alles wat ik doe, is om bewustzijn in mijzelf en anderen op een neutrale, positieve, vrije en opbouwende manier te verhogen. In mijn levensfilosofie zijn we allemaal met elkaar verbonden. Alles wat we doen, heeft een uitstralend effect op de ander en onze hele omgeving.
Het inspireren van Bewustzijn en zelf te leven in dit bewustZijn, is mijn manier om een bijdrage te leveren aan het creëren van meer harmonie in de wereld.

  • Omdat een veilige, neutrale en gezonde werksfeer voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn; daaraan kan een vertrouwenspersoon actief bijdragen.

  • Omdat het voor medewerkers belangrijk is om bij iemand zonder oordeel terecht te kunnen met hun verhaal als er iets belastends is voorgevallen.

  • Omdat deze medewerkers passende ondersteuning verdienen om weer goed te kunnen functioneren.

  • Omdat het voor het management in alle lagen soms niet zo duidelijk is wat ze kunnen doen om een netelige situatie op te lossen, en een extern persoon kan optreden als sparring- en adviespartner.

  • Omdat het vroegtijdig issues kan oplossen die voor ziekteverzuim zorgen of dreigen te zorgen.

  • Omdat dit stress weg neemt bij de medewerkers, en daardoor vermijdbare belasting van de medewerkers en de organisatie voorkomt.

  • Omdat het een belangrijk onderdeel is van compliance met wettelijke kaders.

Waarom een vertrouwenspersoon voor jouw organisatie

Kan ik iets voor jou of jouw organisatie betekenen in deze rol of om te onderzoeken of de huidige regelingen goed functioneren? Schroom niet. Neem contact op voor de mogelijkheden – ook als je ergens mee zit en er nog geen vertrouwenspersoon is aangesteld.

”The truth is not always beautiful, nor beautiful words the truth.”

- Lao Tzu

bottom of page